Электронная библиотека КНУ им.Ж.Баласагына

Моя родина там, где моя библиотека. Эразм Роттердамский

  • Социалдык философия
    • Турукманов К.Т., Качкынова А.Т. Социалдык философия: окуу куралы. – Б: 2010, - 126 б.
    • Окуу куралы орто, жогорку окуу жайларынын студенттери, магистранттары, аспиранттары, окутуучуларына жана жалпы эле философияга кызыгышкан окурмандарга арналат.