Электронная библиотека КНУ им.Ж.Баласагына

Моя родина там, где моя библиотека. Эразм Роттердамский


 • English vocabulary in use. Elementary: Vocabulary reference and practice with answers and ebook.
  • McCarthy Michael., O'Dell Felicity English vocabulary in use. Elementary: Vocabulary reference and practice with answers and ebook. - 3rd edition. – Cambridge: "Cambridge University Press", 2017. – 175 p.
  • The words you need to communicate with confidence. Vocabulary explanations and practice for elementary level (A2) learners of English. Perfect for both self-study and classroom activities. Quickly expand your vocabulary with 60 units of easy to understand explanations and practice exercises. Also inside the book is a code for an ebook. This is the same as the printed book, but with audio so that you can listen to new words as well as reading them.
 • Кыргыз эл оозеки чыгармалары
  • Кыргыз эл оозеки чыгармалары (Санат-насыяттар,термелер, айтыштар, дастандар, санжыралар, болумуштар, казалдар, макалдар, табышмактар, таамай сөздөр,тарыхый сѳздѳр,ѳлѳңдѳр, анегдоттор, куудулдук өнөр),(1950-2010-жж.): Хрестоматия II том / Фил. илим. канд. проф. К. Абакировдун жалпы ред. астында.-Бишкек:«Ucolor», 2017. - 428 бет.
  • Кыргыз эл оозеки чыгармачылыгы боюнча түзүлгөн бул хрестоматиялык жыйнактын П тому өзүнө 1950-жылдан 2010-жылга чейинки фольклордук материалдарды камтыйт. Мында негизинен санат-насыят ырлары,термелер, айтыштар, дастандар, санжыралар, болумуштар, казалдар, макалдар,табышмактар, таамай сөздөр,ѳлѳңдѳр,анекдоттор, куудулдук өнөр орун алды.Кыргыздын оозеки өнөрүнүн соңку ал-абалы, келечеги жөнүндөгү тыянак-бүтүмдү ушул иргелген материалдардан да билсе болот. Жыйнак филолог-окутуучуларга, кыргыз тили жана адабияты мугалимдерине, аспирант-изденүүчүлөргө, жалпы эле кыргыз рухий маданиятына кайдыгер карабаган китеп окурмандарына арналат.
 • Кыргыз сатирасы: ой жүгүртүүлөр , талдоолор
  • Баймырзаев Б.А. Кыргыз сатирасы: ой жүгүртүүлөр , талдоолор:Окуу куралы. –Бишкек , 2023.- 282 бет.
  • Бул окуу куралында кыргыз элинин күлкү өнөрү, улуттук сатирасынын башаты, коомдук турмуштан алган орду, 1960-жылдардан кийинки кыргыз сатирасынын ал-абалы, бул мезгилде адабий чөйрөгө аралашкан сатирик акындар М. Турсуналиев, Ж. Алыбаев, Э.Ибраев, А.Кыдыров, Ж.Рысбаев өңдүү калемгерлердин чыгармачылыгы адабий талдоого алынат. Албетте, бул окуу куралы менен эле кыргыз сатирасынын пайда болуу, калыптануу мезгилине толук баа берүү мүмкүн эмес. Негизги илимий маселелердин айрым гана урунттуу жагдайлары бул окуу куралынан орун алды. Окуу куралы илимий кызматкерлерге, ЖОЖдордун гуманитардык факультеттеринин студентерине, изденүүчү-аспиранттарына, окутуучуларына жана мектеп мугалимдерине, жалпы эле кыргыздын күлкү өнөрүнө көңүл кушу түшкөн китеп окурмандарына багышталат.
 • English File. Advanced
  • English File. Advanced: Student's Book with online practice. – 4th ed. -Great Clarendon: "Oxford University Press", 2019. - 175 p.
  • English File's unique, lively and enjoyable lessons are renowned for getting students talking. In fact, 90% of English File teachers we surveyed in our impact study found that the course improves students' speaking skills. How will English File get your students talking? Lessons and activities that provide the necessary language, motivation and opportunity for students to talk with confidence. Learners build confidence to communicate with a proven balance of Grammar, Vocabulary, Pronunciation and Skills Development in every File.
 • English File. Upper-intermediate
  • English File. Upper-intermediate: Student's Book with online practice. – 4th ed. -Great Clarendon: "Oxford University Press", 2019. - 167 p.
  • New and updated texts, topics, and tasks that make students want to speak in English. Students build confidence to communicate with a proven balance of Grammar, Vocabulary, Pronunciation and skills in every File. Each Student's Book comes with access to new Online Practice that is directly linked to each Student's Book.
 • English File. Intermediate
  • English File. Intermediate: Student's Book with online practice. – 4th ed. -Great Clarendon: "Oxford University Press", 2019. - 167 p.
  • English File's unique, lively and enjoyable lessons are renowned for getting students talking. In fact, 90% of English File teachers we surveyed in our Oxford Impact Study found that the course improves students' speaking skills.* How will English File get your students' talking? Lessons and activities that provide the necessary language, motivation and opportunity for students to talk with confidence. Learners build confidence to communicate with a proven balance of Grammar, Vocabulary, Pronunciation and Skills Development in every File.
 • English File. Pre-intermediate
  • English File. Pre-intermediate: Student's Book with online practice. – 4th ed. -Great Clarendon: "Oxford University Press", 2019. - 167 p.
  • English File's unique, lively and enjoyable lessons are renowned for getting students talking. In fact, 90% of English File teachers we surveyed in our Oxford Impact Study found that the course improves students' speaking skills.* How will English File get your students' talking? Lessons and activities that provide the necessary language, motivation and opportunity for students to talk with confidence. Learners build confidence to communicate with a proven balance of Grammar, Vocabulary, Pronunciation and Skills Development in every File.
 • English File. Elementary
  • English File. Elementary: Student's Book with online practice. – 4th ed. -Great Clarendon: "Oxford University Press", 2019. - 167 p.
  • New and updated texts, topics, and tasks that make students want to speak in English. Students build confidence to communicate with a proven balance of Grammar, Vocabulary, Pronunciation and skills in every File. Each Student's Book comes with access to new Online Practice that is directly linked to each Student's Book.
 • English File. Beginner
  • English File. Beginner: Student's Book with online practice. – 4th ed. -Great Clarendon: "Oxford University Press", 2019. - 133 p.
  • English File fourth edition has built on tried and trusted methodology and contains uniquely motivating lessons and activities that encourage students to discuss topics with confidence. Student's Book with Online Practice allows students to practise and develop their language skills, catch up on lessons they have missed and track progress with Online Practice.
 • A combination of teaching approaches: Integration into foreign languages classroom
  • Akunova Gulnara A combination of teaching approaches: Integration into foreign languages classroom: A collection of lectures for “Basics of Teaching Methods of Foreign Languages” : — Bishkek : Jusup Balasagyn Kyrgyz National University, 2024 .— 79 p.
  • This handbook contains a collection of lectures (theoretical materials, games, different teaching methods, approaches and ways of teaching) on teaching methods and its integration into the foreign language classroom, presented by scientists, practitioners and English teachers worldwide.